V živote sa stretávame s veľkým množstvom rôznych situácií, ktoré sú viac či menej príjemné. Medzi tie nepríjemné patrí napríklad aj ukončenie manželstva. Je potrebné si uvedomiť, že to nie je žiadna tragédia, život ide ďalej a dnes vám ukážeme, že aj ten proces je veľmi jednoduchý.

Dôležité rozhodnutie

Na začiatku každého rozvodu by malo byť rozhodnutie oboch partnerov ohľadom toho, že sa naozaj chcú rozviesť. Ak v tomto stále nemáte jasno, pobavte sa o tom dom a ak sa na tom zhodnete, môžete začať riešiť potrebné papierovačky. ŽIadosť o rozvod však môže podať aj jeden z manželov.

Podanie žiadosti

Žiadosť podávate na príslušnom úrade buď ako pár, alebo ako jednotlivec. Ak žiadosť podáva jeden z partnerov, druhému príde vyrozumenie o začatí procesu rozvodového konania. Slušnosť káže, aby o tom ten druhý aspoň vedel, aj keď sa nebude priamo podieľať na podaní žiadosti.

Pojednávanie

Súčasťou rozvodového konania bude aj stretnutie oboch manželov, prípade aj s ich právnikmi pred súdom, kde sa musia vyriešiť dôležité veci, ako napríklad opatera detí, rozdelenie majetku, ale aj výživné na deti. Ak sa na tom predtým dohodnete mimosúdne alebo si nemáte čo deliť, proces je oveľa rýchlejší.

Rozhodnutie

Ukončenie rozvodového procesu príde v momente, keď k vám domov zo súdu dorazí rozhodnutie o ukončení manželstva aj s vyjednanými podmienkami, proti ktorým sa však obaja manželia môžu v zákonnej lehote odvolať, ak súd nerozhodne inak.

Následné úkony

Po ukončení rozvodu začína kolotoč s prepisovaním majetkov na katastri, s prepisovaním motorových vozidiel, u žien často so zmenou priezviska a všetkých dokladov a mnohých ďalších úkonov, ktoré vyplynú z rozvodu.

Páčil sa vám článok?