Balenie čerstvo narodených detičiek „na široko“ je téma, ktorá na Slovensku stále rezonuje. Pritom platí, že vo všeobecnosti sa takéto balenie novorodencov neodporúča.

Podľa Vestníka MZ SR 2008 sa odporúča len v prípadoch, kedy je to u dieťaťa opodstatnené zo zdravotných dôvodov na základe odborných lekárskych vyšetrení.

Ako teda bábätko baliť – „na široko“, alebo nie?

Tradícia balenia „na široko“

Balenie dieťaťa „na široko“ má na u nás mnohoročnú tradíciu a ťažko sa od nej upúšťa. Aj z toho dôvodu ešte aj dnes mnohí pediatri, napriek dobrým výsledkom z ortopédie, mamičkám takýto typ balenia odporúčajú, a to najmä z preventívnych dôvodov. Nečudo, že sa mamy obávajú, aby nič nezanedbali a napriek najnovším poznatkom, že takýto typ balenia bábätiek nie je nutný, ak je dieťa v poriadku, k nemu pristupujú, len aby nič nepodcenili.

Kontrola bedrových kĺbov dieťatka

Bábätko hneď po narodení v pôrodnici absolvuje vyšetrenia, ktorých cieľom je zachytiť možné odchýlky a zdravotné komplikácie. Patrí sem aj vyšetrenie bedrových kĺbov.
Ak má lekár – neonatológ či pediater nejaké pochybnosti, novorodenca posiela čo najskôr na odborné vyšetrenie k ortopédovi.

Štandardne platí, že všetky detičky by mali absolvovať komplexné vyšetrenie bedrových kĺbov u ortopéda najneskôr do 4. týždňa života. Okrem klinického vyšetrenia ortopédom ide aj o ultrasonografické vyšetrenie.

Po sonografickom vyšetrení, v prípade ak je všetko v poriadku, postačuje jednorazová plienka a neodporúča sa žiadne „preventívne“ balenie „na široko“.

Prečo je balenie na široko toľko diskutované?

Mnohým mamičkám sa balenie „na široko“ nepozdáva. Majú pocit, že dieťatko je ním príliš stiesnené, stlačené a nemôže slobodne hýbať nohami či bez obmedzení vykonávať iné pohyby. Nehovoriac o nepríjemnom potení v letných mesiacoch – vtedy je tento spôsob balenia skutočne obmedzujúci.

Pritom balenie „na široko“ je nutné iba v prípadoch, ak sa v rámci skríningu zachytil u dieťatka nedostatočne vyvinutý bedrový kĺb. Široké balenie pomáha správnemu dovyvíjaniu bedrových kĺbov.

Na druhej strane, ak patríte k mamám, ktoré sú za tento typ balenia, minimálne v prvých mesiacoch života bábätka, nemusíte mať obavy. Širokým balením nič nepokazíte a bábätku nijako neublížite.

Páčil sa vám článok?