Abrupcia placenty

55

Abrupcia placenty je zriedkavý, ale vážny stav, ktorý nastane, keď sa placenta oddelí od steny maternice pred narodením dieťaťa. Tento stav môže spôsobiť vážne krvácanie a ohroziť zdravie matky a dieťaťa.

Príznaky abrupcie placenty

Príznaky abrupcie placenty môžu zahŕňať bolesti brucha, krvácanie z pošvy, kontrakcie maternice a zvýšený tonus maternice. Ak máte akékoľvek z týchto príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte pohotovostnú lekársku pomoc.

Príčiny abrupcie placenty

Príčiny abrupcie placenty sú často neznáme, ale môžu zahŕňať traumu na brušnej oblasti, zvýšený krvný tlak, fajčenie, užívanie drog, infekcie a nadváhu. Ďalšie rizikové faktory zahŕňajú predčasný odhad pôrodu, viacnásobné tehotenstvá, vek matky nad 35 rokov a predchádzajúcu abrupciu placenty.

Liečba abrupcie placenty

Liečba abrupcie placenty závisí od závažnosti stavu a zahrňuje často pôrodné zásahy, ako je cisársky rez alebo vykonanie pôrodu čo najskôr. V niektorých prípadoch môže byť potrebná krvná transfúzia alebo iná lekárska intervencia na kontrolu krvácania.

Páčil sa vám článok?