Vaše vytúžené dieťatko je konečne na svete, ale nie všetko je tak, ako ste predpokladali… Radostné očakávanie zrazu vystriedal strach a neistota. Prečo? Bábo sa narodilo predčasne.

Predčasný pôrod

Predčasný pôrod málokto predvída a cielene sa naň pripravuje. Pre rodičov je to zvyčajne veľký stres, doslova panika – chýba podpora aj informácie. Avšak dieťatko v inkubátore potrebuje mamu „tu a teraz“, preto je veľmi dôležité, aby sa z nečakanej situácie rodičia rýchlo spamätali a boli bábätku k dispozícii 24/7.

Určite pomôže rozhovor s odborníkom – jednak detským lekárom, ktorý sa stará o dieťa, ale aj so psychológom. Vítaná je tiež rada laktačnej poradkyne, aby si mama predčasniatka zachovala tvorbu materského mlieka, keďže je to preňho to najcennejšie, čo mu môže poskytnúť.

Spomenúť treba aj metódu prikladania bábätka na hruď jedného z rodičov, a to priamo na kožu. Tzv. klokankovanie napomáha vytvárať spojenie medzi dieťaťom a rodičom. Tlkot srdca mamy dieťa upokojuje, zlepšuje jeho prospievanie, stimuluje sa dýchanie predčasne narodeného novorodenca – ide o pozitívny vplyv na ďalší vývoj dieťatka.

Predčasne narodených detí stále pribúda

Len za uplynulé desaťročie narástli počty predčasne narodených detí o polovicu. Prečo je tomu tak? Dôvodov je viacero:

  • posúvajúci sa vek rodičiek,
  • tehotenstvo žien s chronickým ochorením (cukrovka, skleróza multiplex, gestóza),
  • asistovaná reprodukcia,
  • dvojičky či trojičky – platí, že čím viac detí sa vyvíja v maternici, tým rastie riziko predčasného pôrodu.
  • nezdravý životný štýl ženy (depresia, stres, fajčenie a alkohol).

Dá sa predčasnému pôrodu zabrániť?

Vždy je šanca to zvrátiť, najmä ak sa včas rozpoznajú príznaky. Vtedy lekár budúcej mamičke nariadi prísny pokoj na lôžku, podanie medikamentov na spomalenie pôrodnej činnosti a často je nutná aplikácia kortikoidov, ktoré majú zabezpečiť lepšie dozrievanie pľúc bábätka.

Pravdou však je, že ani pravidelné preventívne prehliadky niekedy neodhalia riziko predčasného pôrodu. Možno je to aj tým, že väčšina tehotných žien spočiatku nemá nijaké špeciálne príznaky. V ojedinelých prípadoch sa dokonca neodhalí ani presný dôvod, prečo došlo k predčasnému pôrodu.

Nedonosené bábätko

Každé dieťa narodené skôr, ako v 37. týždni tehotenstva, sa považuje za nedonosené. Pokrok v medicíne však dnes dáva šancu aj detičkám, ktoré by v minulosti neprežili. Svetová zdravotnícka organizácia udáva, že v súčasnosti možno za životaschopné považovať dieťa s hmotnosťou nad pol kilogramu narodené po ukončenom 24. týždni gravidity.

Je nutné povedať, že tieto drobné bábätká majú vysokú mieru úmrtnosti a u mnohých, ak aj prežijú, hrozia dlhodobé zdravotné následky. Najčastejším dôvodom je nezrelosť ich orgánov – všetky sú síce vyvinuté, no nefungujú stopercentne.

Problémy predčasniatok

Mnohé predčasne narodené deti majú problém s dýchaním – sú napojené na umelú pľúcnu ventiláciu, avšak pri jej dlhodobom používaní hrozí chronické ochorenie pľúc.

Problémom býva aj srdce predčasniatok, ktoré vykazuje nepravidelné sťahy, časté sú problémy s krvným tlakom, čo môže byť príčinou krvácania do mozgu.

V dôsledku komplikácií pri pôrode sa môže poškodiť mozog dieťaťa, čo často spôsobí mentálnu retardáciu, prípadne detskú mozgovú obrnu.

Imunita predčasne narodených detí je samostatná kapitola. Ich oslabené telo nezvláda boj s infekciami, čo vyvoláva veľké zdravotné komplikácie, neraz aj život ohrozujúce. Súvisí to s tým, že nezrelé deti si nevedia udržať telesnú teplotu – rýchlo sa prehrejú a podchladia, čo je spôsobené tenkou kožou a absenciou podkožného tuku. Práve toto by mal riešiť inkubátor – dieťa v ňom musí ostať do doby, pokiaľ nie je schopné termoregulácie.

Tráviaci systém predčasne narodených detí trápia chýbajúce enzýmy trávenia a pomalý pohyb čriev.

Ďalšími komplikáciami v živote predčasniatok bývajú poruchy zraku, sluchu, obličiek alebo novorodenecká žltačka, ktorá ich trápi omnoho dlhšie a intenzívnejšie, ako donosené deti.

Domáca starostlivosť o predčasne narodené deti

Rodičia predčasne narodených detí riešia najmä to, aké sú dlhodobé prognózy ich dieťaťa. To závisí od viacerých faktorov: dĺžky tehotenstva, priebehu pôrodu a prípadných komplikácií počas neho, ako aj od vrodených vývojových chýb bábätka.

Pravdou je, že v ostatných rokoch sa kvalita života nedonosených detí veľmi posúva a zlepšuje. Predčasný pôrod je vždy rizikom a hrozia rôzne poškodenia. Stále platí, že čím je týždeň gravidity, kedy sa bábo predčasne vypýta na svet nižší, tým sú jeho vyhliadky a prognózy skeptickejšie.

Väčšina predčasniatok má, okrem možných vyššie spomenutých ťažkostí, spomalený motorický vývoj. Pomáhajú rehabilitácie, ktorými sa vývoj dieťatka postupne vyrovnáva. Niektoré skôr narodené detičky majú zasa problémy s hyperaktivitou a sústredenosťou. Každopádne, ak nedošlo k poškodeniu mozgu, je veľký predpoklad, že dieťatko dokáže viesť plnohodnotný život ako jeho rovesníci narodení v riadnom termíne.

Páčil sa vám článok?