Výchova dieťaťa nepatrí medzi jednoduché veci. Snažíme sa ho slušne vychovať, stanoviť mu pravidlá, naučiť ho určitým zručnostiam. Na to existujú rôzne metódy. Niektoré vedú k tomu, že dieťa môže časom začať rebelovať, niektoré k tomu, že deti nás nebudú rešpektovať. Akú výchovnú metódu zvoliť, aby sme si zároveň nepokazili vzťah s dieťaťom a nebálo sa nás?

 

Prísna výchova nemusí mať dobré výsledky

Niektorí rodičia považujú prísnosť za ideálnu výchovnú metódu. Áno, prísnou výchovou docielime výsledky, ale je otázkou, na ako dlho. Väčšinou prichádza prvý zlom v puberte, kedy si dieťa uvedomí, že nie so všetkými názormi rodičov sa stotožňuje a začne rebelovať. Obdobie puberty je veľkou skúškou nervov aj výchovy rodičov.

Dovoliť všetko tiež nie je tá správna cesta

Opačným extrémom je výchova, pri ktorej svojmu dieťaťu všetko dovolíme. Rodičia sa strachujú, že ich deti prestanú mať radi, keď im niečo zakážu, prípadne sa chcú vyhnúť nervov, ktoré dieťa dostane. Avšak priveľmi benevolentná výchova tiež nemusí byť najsprávnejšou cestou. Jej výsledkom môžu byť deti, ktoré vám budú skákať po hlave a dovolovať si do vás. Tiež sa môže stať, že nebudú mať hranice a budú chcieť vyskúšať všetko. Keď to už prerastie do tejto fázy, bude neskoro meniť štýl výchovy a snažiť sa vychovávať dieťa prísnejšie. Dieťa už bude vedieť, že si do vás môže dovoliť.

Ako nájsť zlatý stred a mať dobrý vzťah s dieťaťom?

Ideálna výchovná metóda neexistuje. Každé dieťa je iná osobnosť a platia naňho iné výchovné metódy. Dôležité je si uvedomiť, čo od dieťaťa v budúcnosti očakávate a tomu prispôsobiť metódu. Je samozrejme, že určité veci musia vedieť všetky deti (pozdraviť, nebyť drzý k ľuďom, atď), ale ostatné už je čisto na vás. Ďalej si treba uvedomiť, na ktorých veciach lipnete a pri tých byť skutočne dôslední a jednotní s partnerom. Môže ísť napríklad o to, že trváte na tom, aby dieťa chodilo na klavír. Potom sú veci, ktoré pre vás nie sú až tak dôležité a nebudete dieťa sekírova za ne. Príkladom môže byť napríklad to, že ho nebudete trestať za to, ak si nebude udržiavať poriadok v izbe. Myslite na to, že dieťaťu musíte určite potreby aj splniť, aby dokázalo rešpektovať vaše očakávania od neho.

Páčil sa vám článok?