V dnešnom článku sa pozrieme na výšku prídavkov a iných príspevkov, ktoré môžete dostávať od štátu na dieťa. Všetky uvedené sumy sú platné pre rok 2021. O možnosti získania týchto príspevkov sa informujte vo vašej sociálnej poisťovni, prípadne sa poraďte s účtovníčkou. 

Prídavok na dieťa 2021

Základná výška prídavkov na dieťa pre rok 2021 je 25,50 €. Ak máte nárok aj na príplatok k prídavku na dieťa, ten dosahuje výšku 11,96 € mesačne. Prídavky môžete poberať dovtedy, dokiaľ vaše dieťa študuje.

Materská

Materská alebo materské dosahuje výšku 75 % z denného vymeriavacieho základu alebo

z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, AVŠAK, maximálne to môže byť 1 615,60 €, respektíve 1 669,50 € mesačne.

Príspevok pri narodení

Pri narodení dieťaťa v roku 2021 dostanete jednorazový príspevok vo výške 829,86 €. Tento príspevok dostanete v prípade narodenia prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Za štvrtý a ďalšie pôrody dostanete za každé narodené dieťa 151,37 €.

Rodičovský príspevok

Výška rodičovského príspevku pre rok 2021 je 275,90 €, respektíve 378,10 € mesačne. O tom, ktorá matka má nárok na ten vyšší, sa môžete informovať v sociálnej poisťovni. Je nutné splniť niekoľko podmienok pre získanie vyššieho rodičovského prśipevku.

Daňový bonus na dieťa

V roku 2021 si môžete uplatniť aj daňový bonus na dieťa. Jeho výška však závisí od veku dieťaťa, aj od toho, ktorý rodič si ho uplatňuje, či pracuje alebo podniká, a či si ho uplatňuje do 30.6.2021, alebo naopak v druhej polovici roka.