V dnešnej dobe je náročné získať dobre platenú prácu, ktorá vás navyše aj baví. Väčšinou dobrému platu predchádzajú roky praxe v obore a skúseností. Avšak ak ste študentom vysokej školy, pravdepodobne si chcete zvýšiť svoje šance na získanie dobrej práce. Pomôže vám v tom rigorózna skúška?

Čo je rigorózna skúška?

Rigorózna skúška je vysokoškolská skúška, ktorú môžu absolvovať absolventi študijných programov, ktorí získali titul magister. Môžu ju absolvovať len vo svojom alebo príbuznom odbore. Študent má preukázať, že vo svojom odbore nadobudol hlbšie vedomostí.

Uznávajú zamestnávatelia tento titul?

Na Slovensku, hlavne v súkromnej sfére, sa zamestnávatelia obávajú prekvalifikovaných ľudí. Obávajú sa, že takto vzdelaný človek sa u nich neudrží dlho a zbytočne na neho obetujú čas a prostriedky. Majú pocit, že títo absolventi budú očakávať aj vyšší plat ako môžu ponúknuť. Plus väčšinou majú za sebou denné štúdium a žiadnu prax v odbore.

Na akých pozíciach pracujú absolventi ,,malého doktorátu”?

Aj keď z predchádzajúceho bodu môže vyznieť, že rigorózna skúška je skôr na ťarchu a znevýhodní vás, v inzerátoch väčších firiem a korporácií to nájdete ako vyžadované vzdelanie. V korporáciach je silná formálna štruktúra, vyžaduje sa určitá rozhľadenosť a vystupovanie. Tento titul je väčšinou predpokladom, že nájdu vhodného človeka na určitej profesionálnej úrovni.

Čo to znamená pre vás?

Z logického hľadiska by ste mali mať ,,nárok” na lepšie zamestnanie a lepšiu prácu. Venovali ste sa štúdiu svojho oboru do hĺbky a teoreticky ste v ňom odborník. Ak máte časové možností a stále chuť do učenia, určite vám rigorózna skúška môže pomôcť splniť si svoj sen. Vzdelanie vám nikto nevezme. Keď vám nič neprinesie teraz, nezúfajte. V budúcnosti sa vám vždy môže hodiť.