Podklady k záverečným prácam sú dôležitou súčasťou finálneho výstupu, ktorý sa pokúsite obhájiť pred komisiou. Kde všade môžete tieto podklady zohnať a ktoré by nemali vo vašej práci chýbať? 

Známe knihy 

Jednou z nevyhnutných súčastí zdrojov vo vašej bakalárskej práci je aspoň niekoľko všeobecne uznávaných kníh, ktoré už roky šíria vedomosti vo vami študovanom odbore. Stačí, ak z nich vyberiete teoretické časti. 

Vedecké časopisy 

Diplomová práca by mala obsahovať aj úryvky z nejakého vedeckého časopisu. Tie vám môžu odporučiť vaši školitelia a iní zamestnanci katedry, napríklad doktorandi, ktorí ich dôverne poznajú. 

Odborné články 

Odborné články pre vašu záverečnú prácu sú voľne dostupné napríklad aj na Google Scholar a iných podobných vyhľadávačoch pre študentov. Ak pôjdete na web cez študentskú IP, budete ich mať zadarmo. 

Skriptá 

Pokojne použite aj informácie, ktoré sú uvedené vo vašich skriptách. Väčšinou ich písali vaši vyučujúci a preto budú veľmi radi, ak ich znalosti pretavíte do vašej záverečnej práce. 

Databázy 

Databázy napríklad zo štatistického úradu, alebo tie, ktoré sami vytvoríte zberom údajov, musíte uviesť do zdrojov. Aspoň tak získate ďalší “riadok”, ktorý môžete vydávať za odborný zdroj.