Chcete napísať vašu bakalársku prácu rýchlo a jednoducho? Môžete využiť napríklad vaše seminárne práce. Pozrime sa spoloćne na tipy a triky, ktoré vám uľahčia písanie bakalárskej práce aj o polovicu.

Vyberajte len rovnaké témy

Do vašej bakalárskej práce musíte použiť len seminárne práce, ktoré súvisia s danou témou a ideálne také, ktoré ste písal iv prvom a druhom ročníku, aby si ich vyučujúci nepamätali. Sú to vaše vlastné práce, no aj tak treba byť opatrný.

Vymyslite fakt dobrú tému

Ak chcete, aby vaša bakalárka uspela pred obhajobou, musíte mať tému, ktorá komisiu jednoducho zaujme. To vydedukujete ľahko podľa toho, čo ich najviac zaujíma na prednáškach a cvičeniach počas semestra.

Použite myšlienky, nie celý text

Skopírovať seminárky do jedného dokumentu zvládne každý. Vytiahnuť z nich však to najlepšie, preformulovať to a následne to vydať ako jednu prácu je presne to, čo si vyžaduje vašu zručnosť, čas a energiu.

Pridajte práci hodnotu

Skúste sa vďaka tejto práci dostať k nejakému záveru, čím povýšite vašu bakalársku prácu na novú úroveň a získate tak väčšie uznanie od vašich vyučujúcich a spolužiakov za vedecký prínos prvej väčšej odbornej práce.

Využite aj seminárky spolužiakov

Mal váš spolužiak zaujímavé výsledky v seminárke? Spýtajte sa ho, či ich môžete použiť. Niektorí možno spracovávali tému, ktorá sa dokonale hodí do vašej práce. Použijete ich výsledky a napíšte si k tomu vlastný sprievodný text.