Prvá vlna koronavírusu nám ukázala, že veľa vysokoškolských aktivít vrátane štátnic a obhajoby sa dá absolvovať rôznymi spôsobmi. Ak sa vás to bude týkať tento rok, pripravili sme si pre vás článok o najčastejších spôsoboch obhajoby počas korony.

Epidemiologické opatrenia

Na niektorých školách prebehli štátnice tradičným spôsobom a môže to tak byť aj poćas prvej vlny. Dôležité sú však rúška, odstup, aj neustála dezinfekcia a umývanie rúk všetkých ,ktorí sa fyzicky štátnic a obhajoby zúčastnia.

Obhajoba online

Obhajoba bakalárskej práce môže prebiehať aj online. Rovnako to môže byť aj pri obhajobe diplomovej práce. Obhajoby online prebiehala na mnohýčh školách, no štátnice takto absolvovali len niektorí študenti – na fakultách, kde majú dôveru svojich vyučujúcich.

Obmedzený pohyb študentov

Aby sa pri klasickej obhajobe diplomovej práce stretlo čo najmenej študentov, pravdepodobne každý dostane termín počas iného dňa. Vďaka takémuto opatreniu sa na školách stretlo čo najmenej študentov a tým sa znížilo riziko nákazy. 

Prižmúrenie oka

Vďaka online obhajobe a online štátniciam je každému jasné, že mať doma za webkamerou všetky správne odpovede nie je žiadny problém. Vyučujúci preto zväčša prižmúrili oko a úspešne zoštátnicoval aj študent, ktorý nebol na 100 % pripravený.

Obhajoba dištančnou formou

Zachytili sme aj prípad, kde sa obhajoba posielala ako zvlášť mini-práca, komisia následne poslala študentovi otázky, ktorý na ne opäť odpovedal mailom. Aj takýto spôsob obhajoby môžete zažiť počas druhej vlny korony.