Úvod do záverečnej študentskej práce dáva študentom poriadne zabrať. Pritom je to také jednoduché! Úvod sa píše až po dopísaní celej práce. A čo by ste o jeho písaní ešte mali vedieť? Čítajte ďalej.

Začnite motiváciou

V bakalárskej, ale aj v diplomovej práci je úvod časťou, v ktorej vysvetlíte svoju motiváciu, prečo ste sa rozhodli spracovať určitú tému. Pokúste sa pár vetami objasniť čitateľovi, prečo vás táto problematika zaujala a čo chcete vyriešiť.

Zhrňte postupy

V úvode práce môžete detailne opísať štatistické a metodické postupy, ktoré ste využili pri písaní vašej práce. Ak ste používali nejakú matematickú metódu alebo ste porovnávali výkon nejakého procesu dvoma spôsobmi, práve táto informácia patrí do tejto časti práce.

Načrtnite možné riešenia

V úvode môžete načrtnúť možné riešenia a závery (ktoré už po dopísaní práce dávno poznáte) a „predpovedať“ tak to, čo ste si mysleli na začiatku. To, či sa vaša hypotéza potvrdí, sa však dozvieme až na konci práce.

Vysvetlite skúmané miesto a čas

Váš výskum prebieha na úrovni obcí v okrese Hlohovec počas 10 rokov? Alebo v ubytovni pre ľudí bez domova počas jedného týždňa? Špecifikácia skúmaného obdobia je dôležitým faktorom, ktorý by ste mali uviesť aj v názve samotnej práce.

Uveďte čitateľa do problematiky

Už v úvode bakalárskej alebo diplomovej práce môžete začať opisovať problém alebo hypotézu, ktorému sa bude vaša práca venovať. Napíšte, aký mal vývoj a čo od dopísania práce očakávate. Navrhnete zmenu alebo robíte len analýzu? Všetko zapíšte do úvodu.